• Obsługa podatkowo-rachunkowa podmiotów gospodarczych
• Doradztwo prawne i ekonomiczne
• Analizy finansowe i ekonomiczne
• Rozliczanie projektów unijnych
• Doradztwo w zakresie biznesplanów i doradztwo gospodarcze
• Opracowanie strategii marketingowej działalności
• Optymalizacja kosztów, należności i zobowiązań
• Analiza działalności, zarządzanie rachunkiem kosztów
• Rozliczanie produkcji
• Opracowanie i prowadzenie dokumentacji finansowo-rachunkowej.
• Sprawozdawczość, rozliczenia kadrowo-płacowe.
• Opracowanie i prowadzenie dokumentacji finansowo-rachunkowej.
• Sprawozdawczość, rozliczenia kadrowo-płacowe.